O NÁS

Indebitum s.r.o.

Společnost Indebitum byla založena v červenci roku 2021 výhradně za účelem vymáhání pohledávek za společnostmi skupiny HELSKE. Odkup dluhopisů emitovaných společnostmi ze skupiny HELSKE doposud využilo téměř 1.100 majitelů dluhopisů, zejména drobných investorů z celé ČR. Celkem bylo od roku 2016 vydáno 21 emisí od 4 emitentů ze skupiny HELSKE. Společnost Indebitum je majoritně vlastněná koncernem C.M.B. Investment.

Dlouholeté zkušenosti a know-how

Indebitum disponuje silným odborným a technickým zázemím pro vymáhání pohledávek, a to i v rámci složitých holdingových struktur, které tvoří desítky vzájemně propojených firem. Indebitum nabízí majitelům dluhopisů HELSKE svoje dlouholeté zkušenosti a know-how z oblasti krizového řízení, pohledávkového byznysu a insolvenčního řízení.

Konsolidace pohledávek

Konsolidace pohledávek majitelů dluhopisů, které nabízí společnost Indebitum, umožní aktivně a efektivně vymáhat a uplatňovat nároky majitelů dluhopisů nejenom po dlužnících, ale i ručitelích, zajistí vyšší práva v insolvenčních řízeních a umožní maximalizovat výnosy z těchto řízení.

Jsme si vědomi, že uplatnění nároků a vymožení prostředků na uspokojení stávajících majitelů dluhopisů nebude snadné, a to zejména v případě individuálního uplatňování nároků. Proto jsme nabídli majitelům dluhopisů možnost odkupu jejich pohledávek a jejich konsolidaci. Uplatňování nároků bude technicky, odborně a finančně, a to vzhledem k tomu, že skupinu HELSKE tvoří více jak 70 společností, které podnikají v České republice, na Slovensku, v Německu, Anglii, Irsku a Španělsku.

Řešení formou insolvenčních řízení

Společnosti skupiny HELSKE od poloviny roku 2020 neplní svoje povinnosti a závazky a nevyplácí majitelům dluhopisů ani úroky, ani jistiny. Dle platných zákonů jsou společnosti HELSKE v úpadkové situaci z důvodu platební neschopnosti. Proto je zde pouze jediné řešení v souladu s platnými zákony, a to vyhlášení úpadku společností HELSKE a zahájení insolvenčních řízení. To je podle nás nejtransparentnější cesta, jak popsat veškeré složité a propojené finanční toky v rámci skupiny HELSKE, zajistit a ochránit majetek věřitelů, vést k odpovědnosti odpovídající osoby, které způsobily úpadek společností, a zajistit maximalizaci výnosů z vymáhání pohledávek po dlužnících a ručitelích.

20 let
ZKUŠENOSTÍ

Naše výhody

check

Dlouholeté zkušenosti a know-how

check

Odborné a technické zázemí

check

Maximalizace výnosů z pohledávek v insolvenčních řízeních

check

Uplatňování nároku po dlužníkovi i ručitelích

check

Výrazně vyšší práva v insolvencích díky koncentraci dluhopisů

check

Podávání insolvenčních návrhů ve všech 6 zemích

check

Efektivnější vymáhání nároků a pohledávek

C.M.B. INVESTMENT

Značka CMB zhodnocuje více jak 20leté zkušenosti z působení na trhu, přičemž od roku 2014 pod hlavičkou této nové koncernové značky. Skupina C.M.B. se zabývá oblastmi krizového managementu, pohledávkovým byznysem a správou majetku a majetkových účastí.

Během 20letého působení na českém trhu bylo realizováno napříč různými obory a oblasti průmyslu:

  • více než 400 projektů v celkové výši aktiv přesahující 10 mld. Kč

  • celkový objem obchodů s pohledávkami činil přes 6 mld. Kč

  • velikost společností z pohledu aktiv se pohybuje od jednotek milionů Kč do stovek milionů Kč

Dlouholeté zkušenosti a know-how

Skupina CMB má dlouholeté zkušenosti a know-how z oblasti vymáhání pohledávek, řešení úpadkové situace společností, insolvenčního řízení a konkurzů. Dlouholeté zkušenosti z této oblasti umožňují jít i do rizikovějších záležitostí a případů, které už ostatním připadají ztracené či velmi rizikové. CMB má značné zkušenosti s podobně velkými či složitějšími holdingovými nebo skupinovými strukturami tvořenými desítkami společností, stejně jako je tomu u skupiny HELSKE.

CMB se zaměřuje na řešení konfliktních situací ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky - a to je i příklad skupiny HELSKE. CMB vstupuje do projektů s existující úpadkovou charakteristikou či konfliktními situacemi, hledá řešení jak na straně věřitelů, tak dlužníků. CMB umí velmi dobře a sofistikovaně vyhodnocovat rizika, predikovat a úspěšně realizovat následné výnosy. A to ve spolupráci s renomovanými českými a zahraničními právníky a auditorskými společnostmi.

Obchodní filosofie koncernu je zaměřená na akvizice či vstupování do společností, které mají finanční nebo provozní problémy, následném řešení s využitím efektivního krizového managementu a zhodnocení majetku. Koncern CMB tvoří řada společností, které jsou z pohledu řízení strukturované podle jednotlivých obchodních sektorů. Celkový objem spravovaných aktiv koncernu převyšuje hranici 2 mld. Kč.

Organizační struktura

Manažerská společnost C.M.B. Investment Ltd. :

  • řídí a zajišťuje strategický rozvoj v oblasti krizového managementu, správy aktiv a majetkových účastí a poskytování služeb v oblasti obchodování s pohledávkami

  • zajištuje poradenství a odbornou podporu a servis v níže uvedených oblastech pro jednotlivé společnosti a portfolia

Struktura koncernu

Mateřská společnost C.M.B. Investment Ltd. zastřešuje aktivity koncernu napříč různými odvětvími a jako manažerská společnost zodpovídá za strategii koncernu a jeho dlouhodobý rozvoj.

PŘEJÍT NA STRÁNKY C.M.B. INVESTMENT