31. 3. 2021

Indebitum ukončila analýzu a předložila nabídku

Společnost Indebitum ukončila několik měsíců trvající detailní analýzu vlastnických, majetkových a finančních vztahů a provozní struktury skupiny HELSKE v jednotlivých zemích jejího působení.

V návaznosti na to nabídla následně vlastníkům dluhopisů HELSKE možnost odkupu jejich pohledávek formou postoupení pohledávek z dluhopisů na společnost Indebitum za cenu 90 % vymoženého.

Držitelé dluhopisů HELSKE budou mít nárok na zpětný převod dluhopisů v případě, že o to požádají.