27. 7. 2022

Insolvence emitenta dluhopisů Helske Sustained a její vývoj

Dne 13. června 2022 byl podán insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu na emitenta dluhopisů v ČR, společnost Helske Sustained, a.s.

Již bylo zahájeno několik insolvenčních řízení se společnostmi Helske v Česku, na Slovensku a Německu, a insolvence na další společnosti Helske a v dalších zemích budou následovat v brzké době. Aktuálně běží mj. i insolvenční řízení s emitentem dluhopisů v ČR, společností Helske Sustained, a.s. Zde bychom Vás chtěli informovat, že nároky klientů bude Indebitum řádně vymáhat a provede jejich přihlášení v zákonem stanovené lhůtě 2 měsíců od prohlášení úpadku společnosti soudem. Věřitelé mohou pohledávky přihlašovat již v okamžiku zahájení insolvenčního řízení, ale lhůta k přihlášení pohledávek činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku společnosti. A o tom soud ještě nerozhodl.

Společnosti Helske v ČR, tj. Helske Sustained a Helske Sustained HPC, které emitovaly a prodávaly svoje dluhopisy, si dlouhodobě neplní svoje zákonné povinnosti tím, že nezveřejňují svoje účetní závěrky v obchodním rejstříku. To se týká i účetní závěrky za roky 2020 či 2021, kterou měl povinnost zveřejnit nový majitel skupiny Helske, britská společnost Service 24 Ltd, ale nestalo se tak.

Nový majitel či statutární orgány společnosti Helske Sustained rovněž nereagují na výzvy soudu, např. ve věci předložení soupisu majetku společnosti. Společnost nedodala daný soupis ve lhůtě stanovené soudem a jeho výzvu tak úplně ignorovala.

Společnost v tuto chvíli nemá řádně jmenovaný statutární orgán, který by ji zastupoval.