18. 5. 2022

Přehled realizovaných kroků spojených s vymáháním pohledávek

Vzhledem k tomu, že společnost Indebitum zastupuje přes 1.100 vlastníků dluhopisů, je objem úkonů velmi rozsáhlý a náročný. Z pohledu urychlení procesu je realizovaný v postupných krocích.

Realizaci potřebných právních úkonů zahájila společnost Indebitum především v Německu a na Slovensku, kde je koncentrována hlavní část aktiv a majetku společností HELSKE. Kromě toho, společnost Indebitum také přistupuje k realizaci procesních kroků na Slovensku, tak aby byl majetek zajištěn a ochráněn před případným vyvedením ze společností skupiny HELSKE.

Intenzivně právně postupuje společnost Indebitum také ve Velké Británii, kde je koncentrováno vlastnictví společností HELSKE a kudy prochází nejvíce finančních toků.

Prodávající dluhopisů – společnosti helskeahorn a.s., helskefichte a.s., helskekiefer a.s., helskeeiche a.s. a emitent HELSKE SUSTAINED a.s., byly vyzvány k vydání dluhopisů, jak těch v listinné, tak v zaknihované podobě – a to v prvních stovkách případů.

Dále byl dán pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů na Slovensku k převodu zaknihovaných dluhopisů slovenských emitentů – společností helskeeiche a.s. a helskefichte a.s. u první části představující několik stovek dluhopisů. Společnosti byly rovněž vyzvány k poskytnutí součinnosti.

Dosud bylo zahájeno insolvenční řízení s prvními dvěma společnostmi na Slovensku a rovněž dvěma společnostmi v Německu. Insolvence dalších společností ve všech zemích, kde společnosti HELSKE podnikají, se pak dá očekávat v brzké době.